Doing Business in Japan

Jak zaplanować wstęp do prezentacji biznesowej po japońsku – przydatne zwroty

Najważniejsza kwestia w Twojej prezentacji w języku japońskim to okazanie szacunku swojej publiczności. Aby to osiągnąć, we wstępie swojej wypowiedzi będziesz potrzebować kilku biznesowych zwrotów grzecznościowych. Pamiętaj jednak, że nikt nie używa tych zwrotów idealnie – nawet sami Japończycy często popełniają błędy.

Podstawowe zasady wygłaszania prezentacji w Japonii nie różnią się od standardu światowego:

  • zainteresuj publiczność

oraz

  • tłumacz zrozumiale

W Japonii, tak, jak na całym świecie, zaciekawienie i zwrócenie uwagi słuchaczy to najważniejszy element wypowiedzi – mówi się, że pierwsze pięć minut prezentacji determinuje wrażenie odbiorców. W tym artykule przybliżymy Ci popularne zwroty japońskie, które pomogą Ci rozpocząć swoją wypowiedź w interesujący, jak i grzeczny sposób.

Jak rozpocząć swoją wypowiedź po japońsku?

Najważniejsza rzecz, o jakiej należy pamiętać podczas prezentacji to „keigo (敬語)”, czyli japoński język honoryfikatywny, wyrażający szacunek do rozmówcy. Inne zasady są takie, jak gdziekolwiek indziej – należy utrzymywać kontakt wzrokowy ze słuchaczami, być pewnym siebie oraz mówić głośno i wyraźnie.

Preferowany format prezentacji w Japonii to klasyczny PowerPoint. Możesz oczywiście przygotować również inne materiały pomocnicze, jak i również pliki dźwiękowe w zależności od sytuacji.

Aby pokazać swoją pewność siebie, spróbuj przejść się po pokoju, mówiąc jednocześnie do publiczności – na pewno zwrócisz tym na siebie uwagę, co, jak wspomnieliśmy wyżej, jest najistotniejsze w prezentacji. Często wypowiedzi werbalne czy spotkania są po prostu nudne, ponieważ nie zwraca się odpowiedniej uwagi na zaciekawienie odbiorców.

Aby dobrze rozpocząć swoją prezentację, będziesz potrzebować również kilka zwrotów biznesowych, które pomogą Ci okazać odpowiedni szacunek publiczności. Oto i one:

Wdzięczność

Jak wiadomo na całym świecie, uprzejmość wobec rozmówcy jest w Japonii wyjątkowo istotna. Wstęp do prezentacji powinien rozpocząć się od okazania swojej wdzięczności za przybycie i uwagę słuchaczy.

本日はお忙しいところお集りいただきまして、とてもうれしく思います(ほんじつはおいそがしいところおあつまりいただきまして、とてもうれしくおもいます)。
Dziękuję, że pomimo własnych spraw przybyli Państwo dzisiaj.


今日は寒い中お集りいただけましたこと、心より感謝申し上げます(きょうはさむいなかおあつまりいただけましたこと、こころよりかんしゃもうしあげます)。
Jestem bardzo wdzięczny/a za Państwa przybycie mimo nieprzyjemnej pogody.

Jeśli prezentujesz przed współpracownikami w swojej firmie, nie przychodzą oni specjalnie do biura z tego powodu, zatem o ile pracujecie w tym samym miejscu, poniższe zwroty będą w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem:

本日はお忙しいところお時間いただき、ありがとうございます(ほんじつはおいそがしいところおじかんいただき、ありがとうございます)。
Dziękuję za poświęcony czas, pomimo innych Państwa zobowiązań.

Pamiętaj również, że Japończycy nie używają sformułowań takich, jak „panie i panowie” – są one akceptowalne jedynie w określonych sytuacjach.

Przedstawienie się

Po powitaniu i okazaniu wdzięczności słuchaczom, powinieneś powiedzieć kilka słów o sobie – to kolejny sposób okazania szacunku.

本日司会を務めさせていただきます、〇〇と申します(ほんじつしかいをつとめさせていただきます、〇〇ともうします)。どうぞ、よろしくお願いいたします(どうぞ、よろしくおねがいいたします)。
Nazywam się 〇〇, będę dziś prezentował dla Państwa. Z góry dziękuję za Państwa uwagę.

本日XXについてプレゼンをおこなわさせていただきます、〇〇と申します(ほんじつXXについてプレゼンをおこなわさせていただきます、〇〇ともうします)。なにとぞよろしくお願いいたします。
Nazywam się 〇〇, wygłoszę dziś prezentację o XX. Z góry dziękuję za Państwa uwagę.

Jeśli wypowiadasz się przed pracownikami japońskiej firmy, dobrze jest również nakreślić kraj swojego pochodzenia, aby skupić ich uwagę. Wszystko zależy jednak od danej sytuacji.

Plan prezentacji

We wstępie należy również zawrzeć krótki spis treści swojej prezentacji. Poniżej znajdziesz kilka zwrotów, których możesz użyć w tym celu.

まず、簡単にですが、本日のプレゼンの構成について説明したいと思います(まず、かんたんにですが、ほんじつのプレゼンのこうせいについてせつめいしたいとおもいます)。
Na początku chciałbym/chciałabym przedstawić plan dzisiejszej prezentacji.

さきに分かりやすいよう、簡単にプレゼン内容についてまとめさせていただきます(さきにわかりやすいよう、かんたんにプレゼンないようについてまとめさせていただきます)。
Aby lepiej przybliżyć temat dzisiejszej prezentacji, przedstawię teraz krótko poszczególne jej elementy.

まず、〇〇についてふれ、続いてXXの背景について述べ。最後に、今後の事業展開などを図でもって報告させていただきます(まず、〇〇についてふれ、つづいて××のはいけいについてのべ、さいごに、こんごのじぎょうてんかいなどをずでもってほうこくさせていただきます)。
Rozpocznę od wyjaśnienia 〇〇, następnie przybliżę Państwu temat XX. Na koniec przedstawię Państwu wnioski oraz przy użyciu graficznych materiałów pomocniczych zaprezentuję plan naszych dalszych działań biznesowych.

Teraz, gdy znasz już zwroty przydatne do rozpoczęcia prezentacji w języku japońskim, pamiętaj jedynie o byciu uprzejmym oraz pewnym siebie – wówczas Twoja prezentacja na pewno będzie udana. Również w tym artykule możesz znaleźć przydatne informacje i przykłady jak przygotować prezentację w języku japońskim.

ABOUT ME
Daria Magiera
Japanese Speech Contest 1st prize winner (2016) → 3 months in Japanese high school in Sendai (2016) → Working Holiday around Japan (2020) → Marketing and Business student (2020~) → open for new adventures (anytime!)